HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

PRETRAŽIVANJE I LINKOVI


                                                        upišite šta tražite 
                                                           abc = pojam počinje sa "abc"
                                                             abc (prazno na početku) = traži u sredini, npr. ime
                                                           prazno  = daj sve
odaberite kriterij za pretraživanje             #nnnn = direktno na ID osobe                                 kreni!

analiza po:          
                         lug šum ing(ŠDO) bol(BM)           ost            ?
filtriranje lista:    lugari   šumari    inžinjeri                     bolonja                      ostali           help
                                                 Š=šumarstva             B=prvostupnik
                                                        D=drvne tehnologije   M=magistar
                                                              O=ostali   

NAPOMENE:

- sva pretraživanja završavaju prikazom lista osoba koje odgovaraju kriteriju

- ako kriterij zadovoljava samo jedna osoba, odmah se prikazuje njen karton

- svaki link na kartonu osobe opet vodi u ovo pretraživanje po kriteriju linka
(npr. ako se klikne na "apsolvirao 1985." u kartonu osobe, to je isto kao da se
odabere u gornjoj maski pod analiza po: apsolvirao i upisali 1985 u polje kriterija)

DODATNE ANALIZE:
- statistika sadržaja Imenika
- analiza godina diplomiranja
- analiza višestrukih imena