HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10406
ime MEŠTRIĆ, Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šum.
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10406)   WEB   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 9. 1961.Donji Marinkovac /Vrbovec/
niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1985.ŠF Zagreb
diplomirao27. 12. 1985.ŠF ZagrebDiplomirani inženjer šumarstva
karijera17. 3. 1986.GPŠG Delnicerazvoj, Informatički sektor
1. 11. 1991.HŠ Zagreb, Direkcijarukovoditelj Informatičke službe
1. 12. 2004.HŠ Consult, Zagrebkonzultant, FSC nadzor
trenutno, od1. 4. 2020.HŠ Zagreb, Direkcijasistem inžinjer; FB administrator
dodatne listeplaninari
privatne listečlanovi PD Šumar
web stranicewww.sumari.hr/mestric

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

vanjski

diplomirani inženjer šumarstva Sin Alberta i Terezije r. Ralinovski. Hrvat, hrvatskoga državljanstva. Otac mu je bio lugar pa poslovođa u šumarstvu, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Novoj Kapeli 1976., a srednju školu pohađao je u Vrbovcu i Karlovcu. Maturirao je na Srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu 1980.
 Upisao se na studij šumarstva na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. Diplomirao je na ŠG odjelu 27.12.1985. iz znanstvenoga područja organizacija rada. Napisao je obranio diplomski rad pod naslovom "Organizacija rada na unošenju podataka u mikroračunalo".
 Prvo zaposlenje dobiva u Goransko - primorskom ŠG Delnice 17.3.1986.-u Sektoru za razvoj. Nakon kraćeg pripravničkog staža stručni je suradnik za informatiku. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" - UŠ Delnice, imenovan je šefom Informatičkog odjela, a 1.11.1991. godine premješten je u Direkciju "Hrvatskih šuma" u Zagreb, dobivši mjesto rukovoditelja Informatičke službe. Na toj se dužnosti nalazio do početka 2004. godine. Dipl. ing. Branko Meštrić zaslužan je za ustroj i rad ove nove i vrlo znakovite službe.
 Od 1. prosinca 2004. prelazi u tvrtku HŠ Consult d.o.o. gdje se bavi s jedne strane informatičkim konzaltingom, uglavnom na stranim tržištima, a s druge strane se uključuje u FSC nadzor, gdje u funkciji zamjenika glavnom koordinatora provodi godišnje FSC nadzore članova HŠ grupe. Treći dio radnih zadataka je informatička podrška HŠD i daljnji rad na razvoju dokumentacijskih sustava u ovoj udruzi.
 Dugogodišnji je član redakcije časopisa za popularizaciju šumarstva "Hrvatske šume" a od 2000. i predsjednik uređivačkog odbora. Jedan je od plodnijih autora amatera u ovom časopisu sa tridesetak članaka sa područja informatike, ekologije, planinarstva i u posljednje vrijeme povijesti šumarstva. Bibliografija je dostupna OVDJE
 Od 1999. osnivač je i prvi predsjednik Planinarskog društva "Šumar", prvog institucionalnog oblika organiziranja šumara - planinara, iako su brojni šumari značajni sudionici u planinarstvu od njegova pokretanja. U sklopu planinarskih aktivnosti postigao je znatne uspjehe obišavši gotovo sve značajnije vrhove u Hrvatskoj, ali i na području popularizacije i pojašnjavanja uloge šumara i šumarstva planinarskoj populaciji. U tom smislu značajan je suradnik časopisa Hrvatskog planinarskog saveza "Hrvatski planinar" sa većim brojem članaka, (BIBLIOGRAFIJA), kao i primjećeni zastupnik šumarskih interesa i brojnim javnim raspravama i planinarskim forumima.
 Član je HŠD. Za potrebe društva razvio je sustav Imenik hrvatskih šumara: bazu podataka sustav za njeno upravljanje, koji ima intenciju obuhvatiti životopise svih šumara koji su ikad djelovali u Hrvatskoj. Sustav se bazira na Hrvatskom šumarskom životopisnom leksikonu prof. dr. Josipa Biškupa, koji je digitaliziran a potom i nadopunjen podacima iz drugih izvora, a ako ovo čitate znači da ga upravo koristite. (www.sumari.hr/sumari)

Također u okvirima HŠD napravljena je bibliografija a potom i cjelovita digitalizacija Šumarskog lista koja se također može naći na internetskim stranicama HŠD. (www.sumari.hr/sumlist).

Treći veliki projekt je djelomična digitalizacija i web prezentacija bibliotečnog fonda HŠD. Sustav obuhvaća preko 4000 bibliotečnih jedinica: knjiga, časopisa i ostalih tiskovina koje su tijekom vremena sakupljene u prostorima HŠD, a sada su na izvjestan način globalno dostupne na adresi www.sumari.hr/biblio
 Dobrovoljni je darivatelj krvi sa preko 110 davanja, za što je 2014. odlikovan državnim odlikovanjem Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.

1Abhandlung über die Technik des Holzwaaren-Gewerbes in den Slavonischen Eichenwaldern; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 1873. BIB
2Šumarski dom u Zagrebu; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 1932. BIB
3Portreti šumara; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 1932. BIB
4Vondra, V., Meštrić, B. (1985. ): Istraživanje trajanja rada pri sjeći i izradi višemetarskog industrijskog drva graba i bukve, (studija). Šum. fakultet Zagreb. Slatina, s. 1-11.
5Vondra, V., Martinić, I., Meštrić, B. (1988. ): "Prilika"/"Dozlika" - Priprema rada u iskorištavanju šuma. Softverski paketi. Sektor za razvoj GPŠG Delnice - Šum. fakultet Sveučilišta Zagreb.
6Kraljić, B. i Meštrić, B., 1988: Kako omogućiti jeftiniju a objektivniju procjenu asortimana drvne zalihe šumarske organizacije udruženog rada u svrhu bilanciranja uspjeha šumsko biološke reprodukcije drva. Š.L. 1-2, s.5 pdf
7Ecimović, T., Meštrić, B. (1989. ): Projektiranje šumskih kamionskih cesta korištenjem osobnog računala. Mehanizacija šumarstva 14 (1), s. 33-38.
8PREGLED šumarstva i drvopreradivačkog sektora u Republici Hrvatskoj ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva : Hrvatske šume, Zagreb 1994. BIB
9REVIEW OF FORESTRY AND FOREST INDUSTRIES SECTOR IN REPUBLIC OF CROATIA; Ministry of agriculture and forestry; Public corporation "hrvatske šume", Zagreb 1994. BIB
10Tomanić, S., Meštrić, B., Martinić, I., (1996): Informatički izazov razvoju šumarstva. Šumarski fakultet, Zagreb; Šumarski institut, Jastrebarsko; Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2, Zagreb. s. 397-409.
11Dani hrvatskog šumarstva CD; Hrvatske šume Informatička služba, Zagreb 1999. BIB
12Dani hrvatskoga šumarstva; Hrvatske šume; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2003. BIB
13Meštrić, B., 2005: Željko Poljak, Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva . Š.L. 3-4, s.208 pdf
14Meštrić, B., 2005: Šumarski list - bibliografska baza podataka i njena prezentacija. Š.L. 5-6, s.279 pdf
15Meštrić, B., 2005: www.sumari.hr. Š.L. 11-12, s.636 pdf
16Prošetajmo oko Muljave; (pdf), Zagreb 2007. BIB
17Prošetajmo oko Petrovca; (pdf), Zagreb 2007. BIB
18ŠUMARSKA ŠKOLA U GLINI I KARLOVCU PRVA GENERACIJA ; vlastita naklada autora, Zagreb 2008. BIB
19NEKOLIKO RIJEČI O POŠUMLJAVANJU KRŠA OKO NAŠIH PRIMORSKIH KUPALIŠTA; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, ZAGREB 2008. BIB
20Meštrić, Branko, 2008: Digitalizacija Šumarskog lista. Š.L. 11-12, s.551 pdf
21Šumarev krug oko Štirovače; PD Šumar, Štirovača 2009. BIB
22PRAŠUMA - GOSPODARSKA ŠUMA - POTKORNJACI; PD Šumar, Štirovača 2009. BIB
23Šumarev krug oko Štirovače; PD Šumar, Štirovača 2009. BIB
24Planinarska obilaznica Petrova gora; Hrvatske šume Podružnica Karlovac, Zagreb - Karlovac 2009. BIB
25HRVATSKI PLANINAR; Hrvatski planinarski savez, ZAGREB 2009. BIB
26Otvoriti šumarsku dušu...; Hrvatsko šumarsko društvo, 2010. BIB
27Zdenko Krulić 16.06. - 07.07.2010.; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2010. BIB
28ŠTIROVAČA; PD Šumar, Štirovača 2011. BIB
29Štirovača; PD Šumar; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2011. BIB
30Meštrić, Branko, 2011: 60 godina Šumarije Vrbovec. Š.L. 11-12, s.614 pdf
31Forest and Forestry in Croatia; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
32Šume i šumarstvo Hrvatske; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
33Wälder und Forstwirtschaft in Kroatien; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
34Branko Meštrić, 2012: Knjižnica HŠD-a opet dostupna – virtualno. Š.L. 3-4, s.190 pdf
35Branko Meštrić, 2012: Kompletirana izdanja o zaštiti prirode u biblioteci HŠD. Š.L. 9-10, s.543 pdf
36Croatian Forestry Society; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
37Hrvatsko šumarsko društvo; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
38Kroatischer Forstverein; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
39Branko Meštrić, 2013: Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. / Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010.. Š.L. 3-4, s.222 PDF
40KALENDAR TRODJELNI 2015; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2014. BIB
41ČESTITKA HŠD 2015; HŠD, Zagreb 2014. BIB
42Dani hrvatskoga šumarstva 2015.; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
43KALENDAR TRODJELNI 2016; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
44izložba - POVIJESNI ŠUMARSKI SVJETLOZAPISI; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
45Stari slavonski hrastici; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
46Neke znamenitosti u ličkim šumama; Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Gospić, Gospić 2015. BIB
47Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina; HŠD, Zagreb 2015. BIB
48KALENDAR TRODJELNI 2017; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2016. BIB
49HIS INFO 6; Hrvatski inžinjerski savez, Zagreb 2016. BIB
50Branko Meštrić, 2016: HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT - BIBLIOGRAFIJA • 1945.–2015.. Š.L. 3-4, s.180 PDF
51Branko Meštrić, 2016: GOSPODIN JULIJE KUZMA I NJEGOVA ČLANSKA ISKAZNICA. Š.L. 3-4, s.189 PDF
52Branko Meštrić, 2016: OLIVER VLAINIĆ: FRANJO ŠPORER – PROMICATELJ ŠUMARSKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ. Š.L. 11-12, s.610 PDF
53Branko Meštrić, 2016: ŠUMARI U ČASOPISU “PRIRODOSLOVLJE” MATICE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.612 PDF
54Branko Meštrić, 2016: PRONAĐENA POVELJA HŠD IZ 1884. GODINE. Š.L. 11-12, s.626 PDF
55KALENDAR TRODJELNI 2018; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2017. BIB
56Branko Meštrić, 2017: REDAKCIJSKA RAZMJENA ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 3-4, s.179 PDF
57Branko Meštrić, 2017: Hrvoje Zrnčić, Vida Zrnčić: BILJE HRVATSKIH GORA I PLANINA. Š.L. 5-6, s.295 PDF
58Branko Meštrić, 2017: REDAKCIJSKA RAZMJENA ŠUMARSKOG LISTA II. Š.L. 5-6, s.297 PDF
59
60
61120 GODINA ŠUMARSKOG DOMA; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2018. BIB
62
6320 godina Hrvatske na EFNS-u; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2018. BIB
64
65Branko MEŠTRIĆ, 2018: 120 GODINA ŠUMARSKE AKADEMIJE - DAS FORSTHEIM ZU AGRAM. Š.L. 5-6, s.320 PDF
66
67Dani hrvatskoga šumarstva 2019.; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2019. BIB
68PRIJE STO GODINA: ŠL 2019; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2019. BIB
69
70Branko Meštrić, 2019: Prije sto godina: ŠL 5-6/1919. Š.L. 5-6, s.273 PDF
71Branko Meštrić, 2019: Šume i javno zdravlje - REVUE FORESTIE`RE FRANÇAISE 2-3-4 2018.. Š.L. 5-6, s.278 PDF
72
73
74Branko Meštrić, 2019: Šumska pedagogija – škola u/o šumi. Š.L. 11-12, s.608 PDF
75Rodna kuća Hrvatskih šuma; Hrvatske šume, Zagreb 2020. BIB
76Branko Meštrić, 2020: Spomen ploče podravskim šumarima. Š.L. 1-2, s.110 PDF
77
78Povijesni šumarski svjetlozapisi; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2021. BIB
79Branko Meštrić, 2021: Dvijesto godina poljskog šumarskog časopisa Sylwan. Š.L. 1-2, s.87 PDF
80
81Neke znamenitosti u ličkim šumama; HŠD ogranak Gospić, Gospić 2021. BIB
82Branko Meštrić, 2021: Tri stotine brojeva časopisa za popularizaciju šumarstva. Š.L. 11-12, s.603 PDF
83Hrvatsko šumarsko društvo; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2022. BIB
84Branko Meštrić, 2022: Mr. sp. Mandica Dasović, Renata Rudelić, dipl. ing. šum.: Neke znamenitosti u ličkim šumama. Š.L. 3-4, s.163 PDF
85Branko Meštrić, 2023: Uz 125. obljetnicu Šumarskog doma. Š.L. 9-10, s.493 PDF
86-- sve u časopisu "HRVATSKE ŠUME"
87-- sve u časopisu "HRVATSKI PLANINAR"
serija: Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista
Branko Meštrić, 2017: Š.L. 9-10, s.511/ Š.L. 11-12, s.619/
Branko Meštrić, 2018: Š.L. 1-2, s.88 / Š.L. 3-4, s.205/ Š.L. 9-10, s.547/
Branko Meštrić, 2019: Š.L. 1-2, s.73 / Š.L. 7-8, s.371/ Š.L. 11-12, s.597/
Branko Meštrić, 2020: Š.L. 5-6, s.313/
Branko Meštrić, 2021: Š.L. 1-2, s.88 /
serija: 120 godina Šumarskog doma
Branko Meštrić, 2018: Š.L. 1-2, s.66 / Š.L. 3-4, s.182 / Š.L. 5-6, s.308 / Š.L. 7-8, s.422 / Š.L. 9-10, s.536 / Š.L. 11-12, s.628 PDF
serija: Prije 100 godina: ŠL 1919.
Branko Meštrić, 2019: Š.L. 1-2, s.44 / Š.L. 3-4, s.196 / Š.L. 5-6, s.230 / Š.L. 7-8, s.346 / Š.L. 9-10, s.434 / Š.L. 11-12, s.538 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 57
 Lovreković, M.: Organizacija i korištenje izvora šum. informacija, ŠF, Zagreb 1997., s. 13.
 
 Željko Poljak: Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva, Zagreb 2004.: s 96, 233
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM