HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10406
ime MEŠTRIĆ, Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šum.
     


lokacija

rođen21. 9. 1961.Donji Marinkovac /Vrbovec/
niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1985.ŠF Zagreb
diplomirao27. 12. 1985.ŠF ZagrebDiplomirani inženjer šumarstva
karijera17. 3. 1986.GPŠG Delnicerazvoj, Informatički sektor
1. 11. 1991.HŠ Zagreb, Direkcijarukovoditelj Informatičke službe
trenutno, od1. 12. 2004.HŠ Consult, Zagrebkonzultant, FSC nadzor
dodatne listeautori u bazama HŠD, planinari
privatne listečlanovi PD Šumar
web stranicewww.sumari.hr/mestric

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

HŠ Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Alberta i Terezije r. Ralinovski. Hrvat, hrvatskoga državljanstva. Otac mu je bio lugar pa poslovođa u šumarstvu, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Novoj Kapeli 1976., a srednju školu pohađao je u Vrbovcu i Karlovcu. Maturirao je na Srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu 1980.
 Upisao se na studij šumarstva na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. Diplomirao je na ŠG odjelu 27.12.1985. iz znanstvenoga područja organizacija rada. Napisao je obranio diplomski rad pod naslovom "Organizacija rada na unošenju podataka u mikroračunalo".
 Prvo zaposlenje dobiva u Goransko - primorskom ŠG Delnice 17.3.1986.-u Sektoru za razvoj. Nakon kraćeg pripravničkog staža stručni je suradnik za informatiku. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" - UŠ Delnice, imenovan je šefom Informatičkog odjela, a 1.11.1991. godine premješten je u Direkciju "Hrvatskih šuma" u Zagreb, dobivši mjesto rukovoditelja Informatičke službe. Na toj se dužnosti nalazio do početka 2004. godine. Dipl. ing. Branko Meštrić zaslužan je za ustroj i rad ove nove i vrlo znakovite službe.
 Od 1. prosinca 2004. prelazi u tvrtku HŠ Consult d.o.o. gdje se bavi s jedne strane informatičkim konzaltingom, uglavnom na stranim tržištima, a s druge strane se uključuje u FSC nadzor, gdje u funkciji zamjenika glavnom koordinatora provodi godišnje FSC nadzore članova HŠ grupe. Treći dio radnih zadataka je informatička podrška HŠD i daljnji rad na razvoju dokumentacijskih sustava u ovoj udruzi.
 Dugogodišnji je član redakcije časopisa za popularizaciju šumarstva "Hrvatske šume" a od 2000. i predsjednik uređivačkog odbora. Jedan je od plodnijih autora amatera u ovom časopisu sa tridesetak članaka sa područja informatike, ekologije, planinarstva i u posljednje vrijeme povijesti šumarstva. Bibliografija je dostupna OVDJE
 Od 1999. osnivač je i prvi predsjednik Planinarskog društva "Šumar", prvog institucionalnog oblika organiziranja šumara - planinara, iako su brojni šumari značajni sudionici u planinarstvu od njegova pokretanja. U sklopu planinarskih aktivnosti postigao je znatne uspjehe obišavši gotovo sve značajnije vrhove u Hrvatskoj, ali i na području popularizacije i pojašnjavanja uloge šumara i šumarstva planinarskoj populaciji. U tom smislu značajan je suradnik časopisa Hrvatskog planinarskog saveza "Hrvatski planinar" sa većim brojem članaka, (BIBLIOGRAFIJA), kao i primjećeni zastupnik šumarskih interesa i brojnim javnim raspravama i planinarskim forumima.
 Član je HŠD. Za potrebe društva razvio je sustav Imenik hrvatskih šumara: bazu podataka sustav za njeno upravljanje, koji ima intenciju obuhvatiti životopise svih šumara koji su ikad djelovali u Hrvatskoj. Sustav se bazira na Hrvatskom šumarskom životopisnom leksikonu prof. dr. Josipa Biškupa, koji je digitaliziran a potom i nadopunjen podacima iz drugih izvora, a ako ovo čitate znači da ga upravo koristite. (www.sumari.hr/sumari)

Također u okvirima HŠD napravljena je bibliografija a potom i cjelovita digitalizacija Šumarskog lista koja se također može naći na internetskim stranicama HŠD. (www.sumari.hr/sumlist).

Treći veliki projekt je djelomična digitalizacija i web prezentacija bibliotečnog fonda HŠD. Sustav obuhvaća preko 4000 bibliotečnih jedinica: knjiga, časopisa i ostalih tiskovina koje su tijekom vremena sakupljene u prostorima HŠD, a sada su na izvjestan način globalno dostupne na adresi www.sumari.hr/biblio
 Dobrovoljni je darivatelj krvi sa preko 110 davanja, za što je 2014. odlikovan državnim odlikovanjem Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.

1Vondra, V., Meštrić, B. (1985. ): Istraživanje trajanja rada pri sjeći i izradi višemetarskog industrijskog drva graba i bukve, (studija). Šum. fakultet Zagreb. Slatina, s. 1-11.
2Vondra, V., Martinić, I., Meštrić, B. (1988. ): "Prilika"/"Dozlika" - Priprema rada u iskorištavanju šuma. Softverski paketi. Sektor za razvoj GPŠG Delnice - Šum. fakultet Sveučilišta Zagreb.
3Kraljić, B. i Meštrić, B., 1988: Kako omogućiti jeftiniju a objektivniju procjenu asortimana drvne zalihe šumarske organizacije udruženog rada u svrhu bilanciranja uspjeha šumsko biološke reprodukcije drva. Š.L. 1-2, s.5 pdf
4Ecimović, T., Meštrić, B. (1989. ): Projektiranje šumskih kamionskih cesta korištenjem osobnog računala. Mehanizacija šumarstva 14 (1), s. 33-38.
5PREGLED šumarstva i drvopreradivačkog sektora u Republici Hrvatskoj ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva : Hrvatske šume, Zagreb 1994. BIB
6REVIEW OF FORESTRY AND FOREST INDUSTRIES SECTOR IN REPUBLIC OF CROATIA; Ministry of agriculture and forestry; Public corporation "hrvatske šume", Zagreb 1994. BIB
7Tomanić, S., Meštrić, B., Martinić, I., (1996): Informatički izazov razvoju šumarstva. Šumarski fakultet, Zagreb; Šumarski institut, Jastrebarsko; Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2, Zagreb. s. 397-409.
8Dani hrvatskog šumarstva CD; Hrvatske šume Informatička služba, Zagreb 1999. BIB
9Dani hrvatskoga šumarstva; Hrvatske šume; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2003. BIB
10Meštrić, B., 2005: Željko Poljak, Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva . Š.L. 3-4, s.208 pdf
11Meštrić, B., 2005: Šumarski list - bibliografska baza podataka i njena prezentacija. Š.L. 5-6, s.279 pdf
12Meštrić, B., 2005: www.sumari.hr. Š.L. 11-12, s.636 pdf
13Prošetajmo oko Muljave; (pdf), Zagreb 2007. BIB
14Prošetajmo oko Petrovca; (pdf), Zagreb 2007. BIB
15ŠUMARSKA ŠKOLA U GLINI I KARLOVCU PRVA GENERACIJA ; vlastita naklada autora, Zagreb 2008. BIB
16NEKOLIKO RIJEČI O POŠUMLJAVANJU KRŠA OKO NAŠIH PRIMORSKIH KUPALIŠTA; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, ZAGREB 2008. BIB
17Meštrić, Branko, 2008: Digitalizacija Šumarskog lista. Š.L. 11-12, s.551 pdf
18Planinarska obilaznica Petrova gora; Hrvatske šume Podružnica Karlovac, Zagreb - Karlovac 2009. BIB
19HRVATSKI PLANINAR; Hrvatski planinarski savez, ZAGREB 2009. BIB
20Otvoriti šumarsku dušu...; Hrvatsko šumarsko društvo, 2010. BIB
21Zdenko Krulić 16.06. - 07.07.2010.; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2010. BIB
22ŠTIROVAČA; PD Šumar, Štirovača 2011. BIB
23Štirovača; PD Šumar; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2011. BIB
24Meštrić, Branko, 2011: 60 godina Šumarije Vrbovec. Š.L. 11-12, s.614 pdf
25Forest and Forestry in Croatia; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
26Šume i šumarstvo Hrvatske; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
27Wälder und Forstwirtschaft in Kroatien; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
28Branko Meštrić, 2012: Knjižnica HŠD-a opet dostupna – virtualno. Š.L. 3-4, s.190 pdf
29Branko Meštrić, 2012: Kompletirana izdanja o zaštiti prirode u biblioteci HŠD. Š.L. 9-10, s.543 pdf
30Croatian Forestry Society; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
31Hrvatsko šumarsko društvo; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
32Kroatischer Forstverein; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
33Branko Meštrić, 2013: Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. / Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010.. Š.L. 3-4, s.222 PDF
34KALENDAR TRODJELNI 2015; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2014. BIB
35ČESTITKA HŠD 2015; HŠD, Zagreb 2014. BIB
36KALENDAR TRODJELNI 2016; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
37izložba - POVIJESNI ŠUMARSKI SVJETLOZAPISI; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
38Neke znamenitosti u ličkim šumama; Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Gospić, Gospić 2015. BIB
39Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina; HŠD, Zagreb 2015. BIB
40KALENDAR TRODJELNI 2017; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2016. BIB
41HIS INFO 6; Hrvatski inžinjerski savez, Zagreb 2016. BIB
42Branko Meštrić, 2016: HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT - BIBLIOGRAFIJA • 1945.–2015.. Š.L. 3-4, s.180 PDF
43Branko Meštrić, 2016: GOSPODIN JULIJE KUZMA I NJEGOVA ČLANSKA ISKAZNICA. Š.L. 3-4, s.189 PDF
44Branko Meštrić, 2016: OLIVER VLAINIĆ: FRANJO ŠPORER – PROMICATELJ ŠUMARSKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ. Š.L. 11-12, s.610 PDF
45Branko Meštrić, 2016: ŠUMARI U ČASOPISU “PRIRODOSLOVLJE” MATICE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.612 PDF
46Branko Meštrić, 2016: PRONAĐENA POVELJA HŠD IZ 1884. GODINE. Š.L. 11-12, s.626 PDF
47KALENDAR TRODJELNI 2018; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2017. BIB
48Branko Meštrić, 2017: REDAKCIJSKA RAZMJENA ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 3-4, s.179 PDF
49Branko Meštrić, 2017: Hrvoje Zrnčić, Vida Zrnčić: BILJE HRVATSKIH GORA I PLANINA. Š.L. 5-6, s.295 PDF
50Branko Meštrić, 2017: REDAKCIJSKA RAZMJENA ŠUMARSKOG LISTA II. Š.L. 5-6, s.297 PDF
51Branko Meštrić, 2017: PREGLED PISANJA ODABRANIH ŠUMARSKIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 9-10, s.511 PDF
52Branko Meštrić, 2017: PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 11-12, s.619 PDF
53Branko MEŠTRIĆ, 2018: PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 1-2, s.88 PDF
5420 godina Hrvatske na EFNS-u; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2018. BIB
55Branko Meštrić, 2018: PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 3-4, s.205 PDF
56Branko MEŠTRIĆ, 2018: 120 GODINA ŠUMARSKE AKADEMIJE - DAS FORSTHEIM ZU AGRAM. Š.L. 5-6, s.320 PDF
57Branko Meštrić, 2018: Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista. Š.L. 9-10, s.547 PDF
58Branko Meštrić, 2019: Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista. Š.L. 1-2, s.73 PDF
59Branko Meštrić, 2019: Prije sto godina: ŠL 5-6/1919. Š.L. 5-6, s.273 PDF
60Branko Meštrić, 2019: Šume i javno zdravlje - REVUE FORESTIE`RE FRANÇAISE 2-3-4 2018.. Š.L. 5-6, s.278 PDF
61Branko Meštrić, 2019: Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista. Š.L. 7-8, s.371 PDF
62Branko Meštrić, 2019: Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista. Š.L. 11-12, s.597 PDF
63Branko Meštrić, 2019: Šumska pedagogija – škola u/o šumi. Š.L. 11-12, s.608 PDF
64Branko Meštrić, 2020: Spomen ploče podravskim šumarima. Š.L. 1-2, s.110 PDF
65Branko Meštrić, 2020: Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista. Š.L. 5-6, s.313 PDF
66-- sve u časopisu "HRVATSKE ŠUME"
67-- sve u časopisu "HRVATSKI PLANINAR"
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 57
 Lovreković, M.: Organizacija i korištenje izvora šum. informacija, ŠF, Zagreb 1997., s. 13.
 
 Željko Poljak: Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva, Zagreb 2004.: s 96, 233
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM