HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10406
ime MEŠTRIĆ, Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šum.
     


lokacija

rođen21. 9. 1961.Donji Marinkovac /Vrbovec/
niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1985.ŠF Zagreb
diplomirao27. 12. 1985.ŠF ZagrebDiplomirani inženjer šumarstva
karijera17. 3. 1986.GPŠG Delnicerazvoj, Informatički sektor
1. 11. 1991.HŠ Zagreb, Direkcijarukovoditelj Informatičke službe
trenutno, od1. 12. 2004.HŠ Consult, Zagrebkonzultant, FSC nadzor
dodatne listeautori u bazama HŠD, planinari
privatne listečlanovi PD Šumar
web stranicewww.sumari.hr/mestric

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

HŠ Consult d.o.o

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Alberta i Terezije r. Ralinovski. Hrvat, hrvatskoga državljanstva. Otac mu je bio lugar pa poslovođa u šumarstvu, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Novoj Kapeli 1976., a srednju školu pohađao je u Vrbovcu i Karlovcu. Maturirao je na Srednjoj šumarskoj školi u Karlovcu 1980.
 Upisao se na studij šumarstva na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. Diplomirao je na ŠG odjelu 27.12.1985. iz znanstvenoga područja organizacija rada. Napisao je obranio diplomski rad pod naslovom "Organizacija rada na unošenju podataka u mikroračunalo".
 Prvo zaposlenje dobiva u Goransko - primorskom ŠG Delnice 17.3.1986.-u Sektoru za razvoj. Nakon kraćeg pripravničkog staža stručni je suradnik za informatiku. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" - UŠ Delnice, imenovan je šefom Informatičkog odjela, a 1.11.1991. godine premješten je u Direkciju "Hrvatskih šuma" u Zagreb, dobivši mjesto rukovoditelja Informatičke službe. Na toj se dužnosti nalazio do početka 2004. godine. Dipl. ing. Branko Meštrić zaslužan je za ustroj i rad ove nove i vrlo znakovite službe.
 Od 1. prosinca 2004. prelazi u tvrtku HŠ Consult d.o.o. gdje se bavi s jedne strane informatičkim konzaltingom, uglavnom na stranim tržištima, a s druge strane se uključuje u FSC nadzor, gdje u funkciji zamjenika glavnom koordinatora provodi godišnje FSC nadzore članova HŠ grupe. Treći dio radnih zadataka je informatička podrška HŠD i daljnji rad na razvoju dokumentacijskih sustava u ovoj udruzi.
 Dugogodišnji je član redakcije časopisa za popularizaciju šumarstva "Hrvatske šume" a od 2000. i predsjednik uređivačkog odbora. Jedan je od plodnijih autora amatera u ovom časopisu sa tridesetak članaka sa područja informatike, ekologije, planinarstva i u posljednje vrijeme povijesti šumarstva. Bibliografija je dostupna OVDJE
 Od 1999. osnivač je i prvi predsjednik Planinarskog društva "Šumar", prvog institucionalnog oblika organiziranja šumara - planinara, iako su brojni šumari značajni sudionici u planinarstvu od njegova pokretanja. U sklopu planinarskih aktivnosti postigao je znatne uspjehe obišavši gotovo sve značajnije vrhove u Hrvatskoj, ali i na području popularizacije i pojašnjavanja uloge šumara i šumarstva planinarskoj populaciji. U tom smislu značajan je suradnik časopisa Hrvatskog planinarskog saveza "Hrvatski planinar" sa većim brojem članaka, (BIBLIOGRAFIJA), kao i primjećeni zastupnik šumarskih interesa i brojnim javnim raspravama i planinarskim forumima.
 Član je HŠD. Za potrebe društva razvio je sustav Imenik hrvatskih šumara: bazu podataka sustav za njeno upravljanje, koji ima intenciju obuhvatiti životopise svih šumara koji su ikad djelovali u Hrvatskoj. Sustav se bazira na Hrvatskom šumarskom životopisnom leksikonu prof. dr. Josipa Biškupa, koji je digitaliziran a potom i nadopunjen podacima iz drugih izvora, a ako ovo čitate znači da ga upravo koristite. (www.sumari.hr/sumari)

Također u okvirima HŠD napravljena je bibliografija a potom i cjelovita digitalizacija Šumarskog lista koja se također može naći na internetskim stranicama HŠD. (www.sumari.hr/sumlist).

Treći veliki projekt je djelomična digitalizacija i web prezentacija bibliotečnog fonda HŠD. Sustav obuhvaća preko 4000 bibliotečnih jedinica: knjiga, časopisa i ostalih tiskovina koje su tijekom vremena sakupljene u prostorima HŠD, a sada su na izvjestan način globalno dostupne na adresi www.sumari.hr/biblio
 Dobrovoljni je darivatelj krvi sa preko 110 davanja, za što je 2014. odlikovan državnim odlikovanjem Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.

1Vondra, V., Meštrić, B. (1985. ): Istraživanje trajanja rada pri sjeći i izradi višemetarskog industrijskog drva graba i bukve, (studija). Šum. fakultet Zagreb. Slatina, s. 1-11.
2Vondra, V., Martinić, I., Meštrić, B. (1988. ): "Prilika"/"Dozlika" - Priprema rada u iskorištavanju šuma. Softverski paketi. Sektor za razvoj GPŠG Delnice - Šum. fakultet Sveučilišta Zagreb.
3Kraljić, B. i Meštrić, B., 1988: Kako omogućiti jeftiniju a objektivniju procjenu asortimana drvne zalihe šumarske organizacije udruženog rada u svrhu bilanciranja uspjeha šumsko biološke reprodukcije drva. Š.L. 1-2, s.5 pdf
4Ecimović, T., Meštrić, B. (1989. ): Projektiranje šumskih kamionskih cesta korištenjem osobnog računala. Mehanizacija šumarstva 14 (1), s. 33-38.
5PREGLED šumarstva i drvopreradivačkog sektora u Republici Hrvatskoj ; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva : Hrvatske šume, Zagreb 1994. BIB
6REVIEW OF FORESTRY AND FOREST INDUSTRIES SECTOR IN REPUBLIC OF CROATIA; Ministry of agriculture and forestry; Public corporation "hrvatske šume", Zagreb 1994. BIB
7Tomanić, S., Meštrić, B., Martinić, I., (1996): Informatički izazov razvoju šumarstva. Šumarski fakultet, Zagreb; Šumarski institut, Jastrebarsko; Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2, Zagreb. s. 397-409.
8Dani hrvatskoga šumarstva; Hrvatske šume; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2003. BIB
9Meštrić, B., 2005: Željko Poljak, Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva . Š.L. 3-4, s.208 pdf
10Meštrić, B., 2005: Šumarski list - bibliografska baza podataka i njena prezentacija. Š.L. 5-6, s.279 pdf
11Meštrić, B., 2005: www.sumari.hr. Š.L. 11-12, s.636 pdf
12Prošetajmo oko Muljave; (pdf), Zagreb 2007. BIB
13Prošetajmo oko Petrovca; (pdf), Zagreb 2007. BIB
14ŠUMARSKA ŠKOLA U GLINI I KARLOVCU PRVA GENERACIJA ; vlastita naklada autora, Zagreb 2008. BIB
15NEKOLIKO RIJEČI O POŠUMLJAVANJU KRŠA OKO NAŠIH PRIMORSKIH KUPALIŠTA; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, ZAGREB 2008. BIB
16Meštrić, Branko, 2008: Digitalizacija Šumarskog lista. Š.L. 11-12, s.551 pdf
17Planinarska obilaznica Petrova gora; Hrvatske šume Podružnica Karlovac, Zagreb - Karlovac 2009. BIB
18HRVATSKI PLANINAR; Hrvatski planinarski savez, ZAGREB 2009. BIB
19Otvoriti šumarsku dušu...; Hrvatsko šumarsko društvo, 2010. BIB
20Zdenko Krulić 16.06. - 07.07.2010.; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2010. BIB
21ŠTIROVAČA; PD Šumar, Štirovača 2011. BIB
22Štirovača; PD Šumar; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2011. BIB
23Meštrić, Branko, 2011: 60 godina Šumarije Vrbovec. Š.L. 11-12, s.614 pdf
24Forest and Forestry in Croatia; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
25Šume i šumarstvo Hrvatske; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
26Wälder und Forstwirtschaft in Kroatien; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2012. BIB
27Branko Meštrić, 2012: Knjižnica HŠD-a opet dostupna – virtualno. Š.L. 3-4, s.190 pdf
28Branko Meštrić, 2012: Kompletirana izdanja o zaštiti prirode u biblioteci HŠD. Š.L. 9-10, s.543 pdf
29Croatian Forestry Society; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
30Hrvatsko šumarsko društvo; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
31Kroatischer Forstverein; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2013. BIB
32Branko Meštrić, 2013: Šumsko gospodarstvo Karlovac 1960. / Uprava šuma Podružnica Karlovac 2010.. Š.L. 3-4, s.222 PDF
33KALENDAR TRODJELNI 2015; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2014. BIB
34ČESTITKA HŠD 2015; HŠD, Zagreb 2014. BIB
35KALENDAR TRODJELNI 2016; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
36izložba - POVIJESNI ŠUMARSKI SVJETLOZAPISI; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2015. BIB
37Neke znamenitosti u ličkim šumama; Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Gospić, Gospić 2015. BIB
38Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina; HŠD, Zagreb 2015. BIB
39KALENDAR TRODJELNI 2017; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2016. BIB
40HIS INFO 6; Hrvatski inžinjerski savez, Zagreb 2016. BIB
41Branko Meštrić, 2016: HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT - BIBLIOGRAFIJA • 1945.–2015.. Š.L. 3-4, s.180 PDF
42Branko Meštrić, 2016: GOSPODIN JULIJE KUZMA I NJEGOVA ČLANSKA ISKAZNICA. Š.L. 3-4, s.189 PDF
43Branko Meštrić, 2016: OLIVER VLAINIĆ: FRANJO ŠPORER – PROMICATELJ ŠUMARSKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ. Š.L. 11-12, s.610 PDF
44Branko Meštrić, 2016: ŠUMARI U ČASOPISU “PRIRODOSLOVLJE” MATICE HRVATSKE. Š.L. 11-12, s.612 PDF
45Branko Meštrić, 2016: PRONAĐENA POVELJA HŠD IZ 1884. GODINE. Š.L. 11-12, s.626 PDF
46KALENDAR TRODJELNI 2018; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2017. BIB
47Branko Meštrić, 2017: REDAKCIJSKA RAZMJENA ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 3-4, s.179 PDF
48Branko Meštrić, 2017: Hrvoje Zrnčić, Vida Zrnčić: BILJE HRVATSKIH GORA I PLANINA. Š.L. 5-6, s.295 PDF
49Branko Meštrić, 2017: REDAKCIJSKA RAZMJENA ŠUMARSKOG LISTA II. Š.L. 5-6, s.297 PDF
50Branko Meštrić, 2017: PREGLED PISANJA ODABRANIH ŠUMARSKIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 9-10, s.511 PDF
51Branko Meštrić, 2017: PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 11-12, s.619 PDF
52Branko MEŠTRIĆ, 2018: PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 1-2, s.88 PDF
5320 godina Hrvatske na EFNS-u; Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb 2018. BIB
54Branko Meštrić, 2018: PREGLED PISANJA ODABRANIH ČASOPISA U REDAKCIJSKOJ RAZMJENI ŠUMARSKOG LISTA. Š.L. 3-4, s.205 PDF
55Branko MEŠTRIĆ, 2018: 120 GODINA ŠUMARSKE AKADEMIJE - DAS FORSTHEIM ZU AGRAM. Š.L. 5-6, s.320 PDF
56Branko Meštrić, 2019: Pregled pisanja odabranih časopisa u redakcijskoj razmjeni Šumarskog lista. Š.L. 1-2, s.73 PDF
57-- sve u časopisu "HRVATSKE ŠUME"
58-- sve u časopisu "HRVATSKI PLANINAR"
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 57
 Lovreković, M.: Organizacija i korištenje izvora šum. informacija, ŠF, Zagreb 1997., s. 13.
 
 Željko Poljak: Zlatna knjiga hrvatskog planinarstva, Zagreb 2004.: s 96, 233
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM