HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10480
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10480)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1899.
djelovao Perušić Šumarstvo je apsolvirao 1899. na Gosp.-šumarskom učilištu u Križevcima. Prema pronađenim podacima, kao šum. tehnički dnevničar imenovan je 1901. šum. vježbenikom kod Otočke imovne općine.
 Nakon položenog državnog ispita, od 1902. pa do 1926. radio je na području Đurđevačke imovne općine, najprije kao Šum. tehnički dnevničar, a 1903. imenovan je Šumarskim vježbenikom, zatim 1904. Šum. pristavom, 1906. kotarskim Šumarom u Đurđevcu, pa nadšumarom, 1920. Šumarnikom, a 1925. g. umirovljen je kao Šumarnik u Bjelovaru. Iste godine ponovno je u službi, u svojstvu Šumarnika, u Bjelovaru. Kao kotarski šumar, 1926. promaknut je za Šum. nadsavjetnika i premješten za upravitelja Šumske uprave u Deliblatu, Direkcije šuma Apatin (Vojvodina). Bio je član HSŠD.

 *** ŠL 1901., s. 614., s. 1902., s. 299; 1903., s. 83; 1904., s. 92; 1906., s. 69; 1920., s. 369; 1925., s. 136, 697; 1926., s. 71, 519.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 20.
 *** HŠD 1846-1996., s. 160.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM