HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID8826
ime B., Josip
zvanje
zanimanje     
dr. sc., redoviti profesor, znanstveni savjetnik
      redovni sveučilišni profesor sociologije, leksikograf i književnik (pseudonim: Josip Bilogorski i Fran Gorski)

                                                                IZBOR      (knjiga1/8826)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr. Novoseljani
srednje obr.1954.Bjelovar
diplomirao1960.Filozofski fakultet u Zagrebu
magistrirao1970.Pravni fakultet u Zagrebu
doktorirao1976.Pravni fakultet u Beogradu
umirovljen da
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Josipa (Pepika) i majke Katice r. Posavac. Hrvat. Potječe iz seosko - radničke obitelji. Djetinjstvo je proveo u selu Ždralovi kod Bjelovara, a četverogodišnju pučku školu završio je u Novoseljanima. Srednju diecezansku vjersku školu pohađao je u Zagrebu, a maturu je položio u Državnoj realnoj gimnaziji u Bjelovaru 1954. g.
 Studirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu filozofiju i slavistiku. Diplomirao je 1960. g. U toku studija bio je zaposlen kao korektor, a zatim kao lektor u zagrebačkom izdanju novina "Borbe". Honorarno je radio i u "Karlovačkom tjedniku" i Vjesniku".
 Kao stipendista NOO Kotara Bjelovar, raspoređen je na mjesto srednjoškolskog profesora u bjelovarskoj Gimnaziji (1960.-61.), Učiteljskoj školi i Gimnaziji u Pakracu (1962.-63.), Gimnaziji u Đurđevcu (1965.-67.) i bio je predavač filozofije i sociologije na Pedagoškoj akademiji u Pakracu (1963.-65.). U srednjoj školi predavao je velik broj predmeta - od filozofije i sociologije, preko psihologije i logike, do dječje i pedagoške psihologije, povijesti pedagogije, latinskog jezika, hrvatskog jezika i književnosti te društveno - političkog sistema SFRJ. Ovaj posljednji predmet ispitivao je na stručnom učiteljskom ispitu u Pakracu, a pedagogiju je honorarno predavao na Muzičkoj školi u Bjelovaru (1960.-61. sk. g.). Položio je i stručni ispit na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s odličnim uspjehom, za profesora srednje škole (8.5.1964.). Ocjenjivan je ocjenama "ističe se" i "naročito se ističe", pa je unaprijeđen iz XII. u IX. platni razred.
 Nakon ukidanja Pedagoške akademije u Pakracu i nezadovoljstva tretmanom u Gimnaziji u Đurđevcu, napušta za dugi niz godina prosvjetnu struku. Najprije je direktor Narodnog sveučilišta u Đurđevcu (1967.-68.), a zatim glavni urednik Radio-postaje Virovitica (1969.-70.). Primljen je za člana Društva hrvatskih novinara, Aktiv za Slavoniju i Baranju. U međuvremenu završio je poslijediplomski studij iz oblasti državno - političkih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1970.). i odmah prelazi za pomoćnika direktora Radio - Zagreba, gdje je ostao i nakon "Hrvatskog proljeća", degradiran na ulogu pomoćnika glavnog urednika za programske službe (t. j. kadrovika) sa zabranom sudjelovanja u programu svojim prilozima. Na tom je mjestu ostao do 1976. g. Naime, te je godine obranio disertaciju iz društveno-političkih znanosti na Pravnom fakultetu u Beogradu. Obranio je disertaciju pod naslovom "Političke ideje i sredstva informiranja".
 Budući da mu doktorat znanosti nije na RTV Zagreb donio ni materijalno ni poslovno boljitak, natjecao se i bio je primljen za profesora vise škole na Pedagoškoj akademiji u Osijeku, koja je uskoro prerasla u Pedagoški fakultet. Predavao je filozofiju.
 Bio je član mnogobrojnih stručnih komisija, a 1978. izabran je za voditelja Katedre općih programskih osnova. Nakon dvije godine rada u Osijeku, u koji je putovao iz Zagreba, natjecao se i bio je primljen na Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u zvanju docenta iz kolegija marksizam. Povjeren mu je i kolegij socijalizam i samoupravljanje. Već u Osijeku predavao je honorarno na dislociranom studiju Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba kolegij državno-politički sistem, a sada je u Zagrebu predavao studentima novinarstva kolegij radijsko novinarstvo.
 Napisao je i priručnik iz novinarstva pod naslovom "Osnove javnog komuniciranja". Taj priručnik je Ministarstvo prosvjete SRH uvrstilo kao udžbenik za srednju školu za "Odgojno-obrazovno i kulturološko usmjerenje" pod br. 21721. Nakladnik je bio Školska knjiga; koristio se desetak godina - od 1981.-1990. g. Zavod za prosvjetno-pedagošku službu SRH povjerio mu je izradbu nastavnog programa za srednjoškolski predmet kultura sredstava javnog komuniciranja koji je on u koautorstvu s D. Milazzi uspješno sastavio. Povjerena mu je i analiza Nacrta nastavnih programa završne faze srednjoškolskog obrazovanja kadrova u kulturi.
 1985. g. izabran je u zvanje znanstvenog savjetnika, odnosno sveučilišnog profesora iz oblasti humanističkih i društvenih znanosti. U zvanje redovnog sveučilišnog profesora, za znanstveno područje sociologija postavljen je 1986. g. Među studentima Šumarskog fakulteta bio je cijenjen. Prema anketi Studentskog lista broj 866. izabran je za najboljeg predavača i jednog od najboljih profesora. Od samog dolaska na Šumarski fakultet, otpočeo je provoditi sociološka istraživanja u hrvatskom šumarstvu.
 Nakon desetgodišnjih empirijskih istraživanja ljudskog faktora u šumarstvu, utemeljio je šumarsku sociologiju (rada), kao sociologiju šumarske profesije i obradio taj pojam u "Šumarskoj enciklopediji". Napisao je udžbenik "Šumarska sociologija" i uveo taj kolegij na Šumarski fakultet 1990. g. umjesto marksizma. Istodobno predaje kolegij sociologija (opća i industrijska). Obavio je pripreme i proveo istraživanje javnog mnijenja na zahtjev FAO/MMF o potrebi i koristi od pošumljavanja popaljenih i opustošenih površina u našem priobalju.
 Napisao je velik broj skripata, priručnika i udžbenika. Objavio je 56 znanstvenih i stručnih radova na 2240 tiskanih stranica. U tom opusu objavio je 32 znanstvena rada, 11 stručnih i jedan pregledni rad, 7 znanstvenih recenzija i velik broj literarnih recenzija i prikaza, dvoja skripta, dva priručnika i jedan udžbenik.
 Od srednjoškolskih dana bavi se novinarskim i literarnim radom. Prve je radove objavio u lokalnim novinama "Bjelovarski list" (1953.). Objavio je nekoliko zbirki pjesama, nekoliko drama, romana i više stotina prikaza i književnih kritika. Kao novinar objavio je nekoliko stotina novinarskih članaka, intervjua i drugih novinskih priloga u novinama i na radiju. Bio je jedan od osnivača Pododbora Matice hrvatske u Pakracu 1964. g. i njegov prvi predsjednik. Za tu aktivnost primio je plaketu MH. Dugogodišnji je član Hrvatskog filozofskoga društva. Bio je predsjednik Udruženja pisaca amatera Hrvatske (1980.-82.). Izabran je i za predsjednika Udruženja pisaca amatera Jugoslavije, ali se zahvalio.

1Problem gnoseologičkog identiteta. "Revija" l, 1864., Osijek, s. 112-120.
2Polomljeni kavez, pjesme, (s pogovorom M. Taritaša). Bjelovar, 1957., s. 1-32.
3Knjiga sedmorice, ciklus pjesama Čovjek među ljudima, "Lykos", Zagreb, 1957., s. 21-29.
4Nebo nema obala Vojina Jelića, recenzija, časopis "Prisutnosti", 3, 1957., Zagreb, s. 131-136.
5Gljive i sunca, pjesme, (s M. Taritašem i pogovorom J. Kaštelana), Zagreb, 1960., s. 1-96.
6Epigrami, (s M. Taritašem). Bjelovar, 1961., s. 1-64.
7Inspekcija, komedija, Pakrac, 1963., s. 1-32.
8Personalizam - etika izgubljenog Čovjeka. "Revija", 3. 1963., Osijek, s. 122-130.
9Dijalektički zakon "negacija negacije" pod znakom pitanja. "Helija" 4, 1963., Osijek, s. 148-154.
10Objektivna dijalektika kao ontologija, "Revija" 6, 1963., Osijek, s. 153-159.
11Uvod u filozofiju I. i II. Pododbor Matice hrvatske Pakrac, 1964., s 1-160 + 1-80.
12Smisao i perspektive socijalizma. "Telegram", 23. VI. 1964., Zagreb, s. 4.
13Telepatija, sugestija, hipnoza, (pseudonim Ali Jusuf). Pakrac, 1965., s. 1-64.
14N. Vejnović: Povijest filozofije, recenzija udžbenika, Pedagoški rad" 7-8, 1965., Zagreb, s. 375-377.
15Čovjek, humanizam i naša kultura. Almanah Poruke, Vel. Grđevac, 1966., s. 41-43.
16Henri Lefebvre. Zbornik, Pedagoška akademija Pakrac, 1968., s. 43-46.
17Varijete i Šutnja, pjesme u ediciji "Vrijeme začinjanja", Virovitica, 1969. s. 4-5.
18Stvaranje narodne vlasti na okrugu Bjelovar, magistarski rad. Pravni fakultet, Zagreb, 1970., s. 1-128.
19Žene su anđeli, izbor humorističkih radova. Zagreb, 1973., s. 1-80.
20Političke ideje J. J. Rousseaua. III. program Radio-Zagreba, 1974, Zagreb, s. 1-32.
21Dušobrižnici, komedija. Časopis "Tokovi", l, 1974., Zagreb, s. 40. 93.
22Glas savjesti, drama. "Tokovi", 4, 1974., Zagreb, s. 368-413.
23Naopako, humoristička poezija i aforizmi. Zagreb, 1975., s. 1-48.
24Konflikti, drama. "Tokovi", 1-2, 1975., Zagreb, s. 38-88.
25Selektivna funkcija sredstava javnog komuniciranja, saopćenje na savjetovanju "Znanost i novinarstvo. Kadio - Zagreb, 1976., Zagreb, s. 1-4.
26Političke ideje i sredstva informiranja, disertacija. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1976., s. 1-228.
27Političke ideje i sredstva informiranja, disertacija s predgovorom dra P. Nikolića. Osijek, 1977., s. I-VII + 1-229.
28Političke ideje i sredstva informiranja; Pedagoška akademija Sveučilišta u Osijeku, Osijek 1977. BIB
29Komunikacijsko-informativni sustav SFRJ. "Dometi", 8, 1978., Rijeka, s. 19-25.
30Osnovne političke ideje marksizma. Zbornik, Pedagoški fakultet Osijek, 1978., s 29-47.
31Odjeci-Pometeno starom metlom, (s. I. Godinom), izbor pjesama, UPAH, Zagreb, 1979., s. 1-16.
32Kulturna funkcija javnih glasila. Pedagoški fakultet Osijek, 1980., s. 1-148.
33Kulturna funkcija javnih glasila; Pedagoški fakultet Sveučilišta u Osijeku, Osijek 1980. BIB
34Osnove javnog komuniciranja, priručnik za srednje škole. Školska knjiga, Zagreb, 1981., s. 1-208.
35Osnove javnog komuniciranja; Školska knjiga, Zagreb 1981. BIB
36Biškup, J., 1982: Karl Marx o šumskim štetama. Š.L. 4-5, s.140 PDF
37Josip Biškup, 1983: Postoji li mogućnost i potreba da se konstituira sociologija šumarstva. GŠP vol. 21 s. 401
38Karl Marx - novinar. "Školske novine - "Prosvetni pregled", Zagreb - Beograd, 1983., s. 1-148.
39Postoji li mogućnost i potreba da se konstituira sociologija šumarstva". G. S. P., 21, 1983., Š.F. Zagreb, s. 401-411.
40Biškup, J., 1983: Samoupravno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.489 PDF
41Sociološka istraživanja u šumarstvu. Š.F. Zagreb, 1984., s. 1-48.
42Motiviranost za rad i socijalni status zaposlenih u drvnoj industriji SR Hrvatske, (u suradnji). Bilten ZIDI, Šum. fakultet Zagreb, br. 3, 1984, s 1-27.
43Socijalni status i motivacija za rad radnika u šumarstvu i preradi drva SR Hrvatske. U zborniku Dohodovni odnosi u šumarstvu... ", Zajednica fakulteta i instituta šumarstva Jugoslavije, Split, 1984., s. 175-185.
44Socijalni status i motivacija za rad radnika u šumarstvu i preradi drva SR Hrvatske. Savjetovanje “Dohodovni odnosi u šumarstvu, preradi drva i prometu drv. proizvodima”, zbornik radova, Split, 1984, s. 175-184.
45Friedrich Engels - novinar. Školske novine - Radničke novine, Zagreb, 1985., s. 1-128.
46Razgraničenje nadležnosti samoupravnih i poslovodnih organa u OUR-ima šumarstva. S. F Zagreb, 1985., s. 1-35.
47Dolazi sudnji dan - religija i sofistika. Zagreb, 1985., s. 1-62.
48Biškup, J., 1985: Eksterno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.317 PDF
49La philosophie et les methodes de la sociologie forestiere. 18th IUFRO World Congress, Division 6, Ljubljana, 1986., p. 346-358.
50Ekološki problemi u drvnoj industriji SR Hrvatske. Šumarstvo i prerada drveta", 7-9, 1986., Sarajevo, s. 389-399.
51Ekološki problemi u drvnoj industriji SR Hrvatske. "Šumarstvo i prerada drveta” 7-9, 1986, Sarajevo, s. 389- 399.
52Josip Biškup, Branko Ranogajec, Anđelka Šajković, Vlado Terzin, 1987: Stupanj angažiranosti visokostručnih kadrova na stručnim poslovima u šumarstvu SR Hrvatske. GŠP vol. P3 s. 287
53Kontroverzije oko Engelsa. Zrinski", Čakovec, 1987., s. 1-128.
54Stupanj angažiranosti visokostručnih kadrova na stručnim poslovima u šumarstvu (s B. Ranogajec i dr.). G. S. P., posebno izdanje 3, 1987., Š.F. Zagreb, s. 287-295.
55Biškup, J. i Šajković, A., 1988: Reorganizacija šumarstva u SR Hrvatskoj i samoupravljanje. Š.L. 3-4, s.137 PDF
56Kohezija radnih grupa i motivacija za rad zaposlenih u tvornicama masivnog namještaja u SRH. "Šumarstvo i prerada drveta", 10-12., 1988., Sarajevo, s. 313-325.
57Kohezija radnih grupa i motivacija za rad zaposlenih u tvornicama masivnog namještaja u SRH. "Šumarstvo i prerada drveta" 10-11, 1988, Sarajevo, s. 313-325.
58Biškup, J., 1989: Stupanj religiozne svijesti zaposlenih u šumarstvu Hrvatske. Š.L. 3-5, s.101 PDF
59Josip Biškup, 1990: Položaj samoupravljanja u šumarstvu SR Hrvatske nakon donošenja novog zakona o šumama. GŠP vol. 26 s. 267
60Stupanj zadovoljenja potreba i izloženosti sredstvima javnog komuniciranja zaposlenih u šumarstvu Hrvatske. "Revija za sociologiju", l, 1990., Zagreb, 121-133.
61Studenti šumarstva 1990.-1994. Š.F. Zagreb, 1995., s. l- 132.
62Studenti šumarstva 1990/91. Š.F. Zagreb, 1991., s. 1-75.
63Studenti drvne tehnologije 1990/91. Š.F. Zagreb, 1992., s. 1-75.
64Studenti Šumarskog fakulteta 1990/ 91. Š.F. Zagreb, 1992., s. 1-29.
65Studenti drvne tehnologije 1990/91, (rezultati istraž ivanja). Šum. fak. Zagreb, 1992, s. 1-75.
66Socioekonomski položaj porodica šumskih radnika u Hrvatskoj. Radovi", vol. 25, br. l, 1990., S. I. Jastrebarsko, s. 213-222.
67Položaj samoupravljanja u šumarstvu SR Hrvatske nakon donošenja novog zakona o šumama. G. S. P., 26, 1990., Š.F., Zagreb, s. 267-276.
68La formation des cadres superieurs et la position de la sociologie. lOe Congres Forestier Mondial, Paris, 1991, s. 1-6.
69Studenti šumarstva 1991/92. Š.F. Zagreb, 1993., s. 1-64.
70Stupanj zadovoljenja potreba za ishranom, odijevanjem i odmorom zaposlenih u šumarstvu Republike Hrvatske. "Šumarstvo i prerada drveta", XLV, 1991., Sarajevo, s. 25-35.
71Sociologija I. i II., Skripta iz opće sociologije. Š.F. Zagreb, 1992., s. 1-148.
72Studenti šumarstva 1992/93. Š.F. Zagreb, 1993., s. 1-56.
73Josip Biškup, 1993: Reprodukcija i samoreprodukcija profesije u Republici Hrvatskoj. GŠP vol. P4 s. 347
74Šumarska sociologija, priručnik. Š.F. Zagreb, 1993., s. 1-224.
75Sociologija drvne tehnologije kao sociologija profesije, (skripta). Šum. fak. Zagreb, 1993, s. 1-84.
76Socijalni status zaposlenih u drvnoj industriji SR Hrvatske. “Bilten” ZIDI, Šum. fak. u Zg, br. 5, 1993, s. 26-48.
77Sociološki i drugi uzroci propasti socijalizma i tzv. marksizma; Tutiz Lexica, Zagreb 1993. BIB
78
79Reprodukcija i samoreprodukcija šumarske profesije. G. S. P, posebno izdanje br. 4, Š.F. Zagreb, 1993., s. 347-356.
80Biškup, J., 1993: Radne vrijednosti studenata i šumarskih inženjera. Š.L. 11-12, s.465 PDF
81Sociologija (opća), Šum. fakultet Zagreb, 1994, s. 1-160.
82Mladost se ne zaboravlja, recenzija romana Ranjeno proljeće M. Neffa. Virovitički list", broj 1896, 1994., s. 9.
83STUDENTI ŠUMARSTVA 1990. - 1994; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb 1995. BIB
84Zagrebačka veza 71, (pseud. Fran Gorski), roman. "Leksika", Zagreb, 1995., s. 1-170.
85Biškup, J., Vondra, V., 1996: Sociološka analiza javnog mišljenja žitelja priobalnog područja za projekt zaštite i obnove priobalnih šuma. Š.L. 5-6, s.243 pdf
86HRVATSKI ŠUMARSKI ŽIVOTOPISNI LEKSIKON; TUTIZ LEKSIKA, ZAGREB 1996. BIB
87Biškup, J., 2000: Dr. sc. Alojz (Lojze) Čampa, znanstveni savjetnik (1935 – 2000). Š.L. 9-10, s.620 PDF
88Biškup, J., 2004: Svi hrvatski šumari u jednoj ediciji. Š.L. 5-6, s.351 PDF
89Kotarski cirkus- komedija, kolaž, Tutiz leksika d.o.o. Zagreb, 2005, s. 1-64.
90Novele i novelete, Tutiz leksika d.o.o. Zagreb 2005, s. 1-184.
91Novele i novelete; vlastita naklada, Zagreb 2014. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Taritaš, M.: Nešto o nečemu (pogovor knjizi Polomljeni kavez"). Bjelovar 1957., 28-29, mtr.
 Taritaš, M: "Polomljeni kavez", nova zbirka pjesama J. B". Bjelovarski list XI., 13, 1959. s. 2.
 Kaštelan, J.: Mjesto pogovora (u knjizi J. B. i M. T. "Gljive i sunca), Bjelovar 1959.
 Zuppa, V.: Nezrela zbirka ("Gljive i sunca"). Studentski list XIV, 20, 1959., s. 8.
 Bartolić, Z:. Jarmekizam, (odgovor Zuppi). Studentski list XIV, 22, 1959.
 Kurtak, J.: Gljive i sunca - nove knjige, (J. K.). Karlovački tjednik XII. 1959.
 Sabol, Ž.: Gljive i sunca - knjiga pjesama J. B. i M. T.. Bjelovarski list XIII., 49, 1959.
 Špoljar, E.: Josip Biškup: Inspekcija, komedija u šest skečeva. Bjelovarski list, 18, 1963.
 Špoljar, E.: Epigrami - vrijedan prilog satiričnoj poeziji. Bjelovarski list, 12. XI. 1964.
 Godić, S.: Prvenac Pododbora Matice hrvatske u Pakracu - J. B.: Uvod u filozofiju. Bjelovarski list, 21. I. 1963.
 Neff, M.: Jedan trenutak sa... J. Biškupom. Borba, 3. VI. 1970.
 Selaković, M.: Biškup, Josip. Leksikon pisaca Jugoslavije, I. M. S. 1972., 246-247.
 Kosor, J.: Prikaz knjige J. Biškupa "Žene su anđeli. Pakrački vjesnik, 1. VI. 1974.
 Dolenec, M.: Riječ - dvije o piscu (pogovor knjizi "Žene su anđeli ). Zagreb, 1973., 79-80.
 Vogrinec, M.: Smijeh koji bocka. Glas Slavonije, 10. VII. 1975.
 Marjanović, Z.: Političke ideje i sredstva informiranja (u povodu tiskanja doktorske disertacije). Glas Podravine, 21. V. 1976.
 Neff, M.: Prvi doktor žurnalizma u SRH (intervju). Virovitički list 974, 1976., s. 6.
 Đurić, Đ.: Osnove javnog komuniciranja, (prikaz knjige). Školske novine br. 20, od 12. V. 1981., s. 14.
 Marević, J.: Osnove javnog komuniciranja, (prikaz knjige). Školska knjiga glasilo radne organizacije, br. 17, od 21. IV. 1981.
 Selaković, M.: HBL l, 1983.
 Bićanić, N.: Marx i novinarstvo, (recenzija knjige). Revija, 4, 1984., Osijek, 92-94.
 Steinbauer, V.: Karl Marx novinar, (recenzija). Socijalizam br. 10, 1983., 1528-30.
 Bulić, V.: Tekstovi bez potpisa, (intervju). Reporter, 865, Beograd, 11.-18. VIII. 1983.
 Neff, M.: Dolazi sudnji dan, (prikaz knjige Religija i sofistika"). Virovitički list, 1442, od 17. I. 1986., 9.
 Bićanić, N.: Sirenje spoznaja, (prikaz knjige "F. Engels - novinar), Školske novine, br. 16, od 15. IV. 1986.
 Bićanić, N.: F. Engels - novinar, (prikaz knjige). Revija 3, 1986., Osijek.
 Neff, M.: Kontroverzije oko Engelsa, (prikaz knjige). Virovitički list, 12. VI. 1987.
 Đurić, Đ.: Polemički o Engelsu, (osvrt na knjigu). Radničke novine br. 23, I. VI. 1987.
 Bićanić, N:. Kontroverzije oko Engelsa (prikaz knjige). Revija, 11, 1987., Osijek, 893-7.
 
 Blažeković, S.: Biškup, Josip - prilog Biografskom leksikonu ličnosti rođenih u bjelovarsko-podravskom kraju koje djeluju na razvoj kulture. Bjelovarski zbornik 89, Bjelovar, 1989., 127.
 Lončarić, Z.: "Leksikon hrvatskih šumara, (intervju sa J. B.). Hrvatske šume, br. 44., 20. 11. 1995., s. 11.
 Who´s who in the World 2006, Marquis Who´s who, 23rd Edition, U.S.A., p. 237.
 Hrvatski šumarski životopisi leksikon, knjiga 1-6
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 1, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM