HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

 


Samim činom diplomiranja na ovom fakultetu stječete pravo upisa u Imenik hrvatskih šumara što se vodi pri Hrvatskom šumarskom društvu u Zagrebu, a dostupan je na adresi imenik.sumari.hr. Ove internetske stranice imaju ambiciju predstavljati imenik svih šumarskih stručnjaka koji su se školovali u Hrvatskoj ili su djelovali u hrvatskom šumarstvu, te znanstvenika i stručnjaka drugih struka koji su na bilo koji način vezani za hrvatsko šumarstvo. Obuhvaća sve povjesno dostupne šumare, od začetnika koji su djelovali početkom XIX. st. pa do zadnjih diplomanata na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Početkom 2009. godine Imenik je obuhvaćao oko 13975 šumara.

Inicijalno imenik je napunjen podacima iz HRVATSKOG ŠUMARSKOG ŽIVOTOPISNOG LEKSIKONA čiji je idejni je začetnik, glavni urednik i nakladnik prof. dr. sc. Josip Biškup, a u skladu s novim medijem interneta, on je otvoren i svim drugim kvalitetnim izvorima podataka o šumarima i onima koji se tako osjećaju.

Kako bi osigurali ispravne i cjelovitije podatke o svakom budućem šumaru, molimo da popunite ovaj upitnik i dostavite ga u Hrvatsko šumarsko društvo, a samim činom stjecanja diplome vaši podaci bit će uvršteni u Imenik i dostupni javnosti. Potpisom ovog obrasca ujedno dajete pristanak da se vaše ime javno objavi o ovom Imeniku.


  


  datum   mjesto   zvanje
rođenje
osnovno obrovanje
srednje obrazovanje
više obrazovanje
apsolventura
diplomiranje


potpis